سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برگزاری سومین کنگره سراسری جامعه حسابداری و علوم مالی ایران

قابل توجه اساتید، دانشجویان، اعضای انجمن و همچنین مدیران و کارشناسان نهادهای علمی سراسر کشور. سومین کنگره سراسری جامعه حسابداری و علوم مالی ایران در روزهای 27 و 28 آذر ماه 1402 توسط انجمن حسابداری مدیریت ایران به صورت مجازی و با همکاری و میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار میگردد. لینک ورود: https://b2n.ir/t38072