سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اطلاعیه برگزاری مجمع های عمومی عادی انجمن های مهندسی مالی ایران و حسابداری مدیریت ایران

با احترام به مخاطبان انجمن ( اعصاء انجمن های مهندسی مالی و حسابداری مدیریت ایران ) اطلاعیه  زمان برگزاری : 1401/04/29 محل برگزاری : دفتر مرکزی انجمن ساعت 16  انجمن حسابداری مدیریت و ساعت  17 انجمن مهندسی مالی ایران دبیرخانه های انجمن مهندسی مالی ایران  و حسابداری مدیریت ایران

برگزاری موفق چهارمین کنفرانس fintech انجمن مهندسی مالی ایران

قابل توجه مخاطبین انجمن کنفرانس مذکور با موفقیت و با خصول اهداف تعیین شده در دو روز متوالی ( روز اول فرابورس و روز دوم در گروه صنعتی و پژوهشی زر ) برگزار گردید. در صورت نیاز به دسترسی به مقالات کنفرانس لطفا درخواست خود را به آدرس ایمیل انجمن f.conference92@gmail.com ارسال نمائید. دبیزخانه کنفراس

برگزاری دوره جدید تخصصی DBA انجمن مهندسی مالی ایران

مدیران محترم  سازمانها،  بانک ها،  شرکتهای بازار سرمایه،  نهاد های مالی  و متقاضیان حقیقی با سلام و احترام            تحولات در کسب و کار و رقابت جهت توسعه و پیشرفت، موجب گردید که مهارت افزایی حرفه ایی، ضررورت فعالیت بنگاه های اقتصادی گردد. لذا بدون شک، یکی از مهم ترین مولفه های موثر بر این فرآیند، آموزش های حرفه ایی […]