سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مالی و حسابداری، استاددانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

پیام حنفی زاده

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مهندسی سیستمها - دانشیار دانشگاه های علامه طباطبایی و علم و فرهنگ

منصور فیض الله زاده

غیر عضو هیات علمی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته مالی

رضا تهرانی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی- دانشیار دانشگاه تهران

زهرا دیانتی دیلمی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی و اقتصاد- دانشیار دانشکده امور اقتصادی

ابراهیم عباسی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی - حسابداری مالی

حسن قالیباف اصل

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی- دانشیار دانشگاه الزهراء

فرشاد هیبتی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی مالی-استادیار پژوهشکده امور اقتصادی

غلامرضا اسلامی بیدگلی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشیار دانشگاه تهران

مهدی تقوی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی اقتصاد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

حسین اعتمادی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی - حسابداری،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

غلامرضا جهانشاهلو

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی ریاضی- استاد دانشگاه تربیت معلم

یحیی حساس یگانه

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی حسابداری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟