سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

راهنمای عضویت در انجمن مهندسی مالی ایران

قدم اول : ورود به سایت انجمن به آدرس :
https://ifea-frr.com/


قدم دوم : پر کردن فرم عضویت در بخش عضویت در انجمن به آدرس :
https://ifea-frr.com/register/


قدم سوم: پرداخت حق عضویت

  1. دانشجويان

کارشناسي 3.000.000 ريال

کارشناسي ارشد 6.000.000 ريال

دکتري 10.000.000 جهت دريافت خدمات ويژه

 

  1. فارغ التحصيلان و اعضاي هيئت علمي 15.000.000 ريال
  2. اعضاي حقوقي 100.000.000 ريال

 

شماره حساب انجمن مهندسي مالي ايران :  104042465 بانک تجارت شعبه گلستان

شماره کارت 5859 8370 0010 0251

از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟